Förskolan Smultronet Öland Glömminge

MILJÖ

Förskolan bedrivs på en genuin Ölandsgård från 1800-talet med stora ytor utomhus att leka på. På förskolan finns höns, kaniner, katter och odlingar. Barnen deltar i skötseln av gård, odlingar och djur.

Inomhus är det hemlikt med plats för fri lek, målning, diverse hantverk, musik, vila och samtal. Leksakerna är i naturmaterial och noga utvalda. Vi har bl.a. klossar, tygskynken, ett leksakskök och s.k. kaplapinnar. Leksakerna ska hjälpa barnen att vara kreativa och utan begränsningar.

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.

Lpfö 98, reviderad 2010


PEDAGOGIK

Pedagogiken vilar på en Waldorfinspirerad grund, där den fria leken alltid sätts främst. Den stora ramen för vår planering är årshjulet, med de växlande årstiderna och dess olika högtider och firanden som följer på varandra. Vi förbereder inför kommande högtid eller fest genom sång, pyssel, hantverk och lek, så att vi alltid strävar mot ett konkret mål med våra aktiviteter. En förväntan byggs upp och firandet är en stor glädje för barnen, samtidigt som den återkommande dags-, vecko- och årsrytmen utgör en trygghet.

Utifrån barnens intresse och förmåga ges möjlighet till att måla, syssla med hantverk i olika naturmaterial, delta i bakning och matlagning, odling och återvinning.

Vi befinner oss till stora delar av dagen utomhus med barnen där de får upptäcka allt naturen har att erbjuda i den stimulerande gårdsmiljön. Vi lär oss tillsammans om djur, fåglar, växter och gör ibland små utflykter i den öländska naturen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Lpfö 98, reviderad 2010

Förskolan Smultronet Öland Glömminge

Centralt i arbetet är en god föräldrakontakt, vilken är en förutsättning för att barnen ska uppleva ett sammanhang mellan hem och förskola. Föräldrar och andra närstående till barnen ses som naturliga och välkomna inslag i de dagliga aktiviteterna. Utvecklingssamtal sker en gång per termin eller efter behov och önskemål.

Att leva i samklang med sig själv, naturen och sin omvärld är ledord på Smultronet.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Lpfö 98, reviderad 2010

Förskolan Smultronet Öland Glömminge

MAT

All mat som serveras på förskolan är ekologisk, noga genomtänkt och tillagas på gården. Vi erbjuder vegetarisk mat, med tillägg av lakto-ovo. Då vi har egna höns på gården så är det allt som oftast våra egna ägg som används.

Under sommarhalvåret och hösten kan vi äta grönsaker från våra egna ekologiska odlingar, som barnen varit med och sått, skött och skördat!

Att barnen får delta vid matlagningen bidrar också till att intresset för kost och olika maträtter väcks. Likaså aptiten!

Menyn utgår från ett treveckorsschema, som dock kan varieras beroende på säsong, tillgång på råvaror och inspiration. På bilden syns menyn för en vecka.

Till mellanmål är det omväxlande yoghurt, gröt, frukt och smörgås som serveras.

Vi tycker om att duka fint tillsammans och ser måltiderna som tillfälle till samvaro och samtal. En lugn miljö underlättar för barnen att få upptäcka olika dofter, smaker och rätter.