Förskolan Smultronet Öland Glömminge

 

MILJÖ

Förskolan bedrivs på en genuin Ölandsgård från 1800-talet med stora ytor utomhus att leka på och i nära anslutning till gården finns det får och andra lantdjur. På förskolan finns höns, en kanin, katter och odlingar.

Inomhus är det hemlikt med plats för fri lek, målning, diverse hantverk, vila, samtal och övningskök för barnen.

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.

Lpfö 98, reviderad 2010

 

 

Förskolan Smultronet Öland Glömminge


PEDAGOGIK


Pedagogiken vilar på en Waldorfinspirerad grund där den fria leken sätts i främsta rummet i kombination med återkommande dags-, vecko- och årsrytm som utgör en trygghet.

Firandet av årets högtider bidrar till glädje för barnen.
I takt med barnen ges möjlighet till att måla, syssla med olika naturmaterial, enklare bakning och matlagning, odling och återvinning.

Vi befinner oss till stora delar av dagen utomhus med barnen där de får upptäcka allt naturen har att erbjuda.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Lpfö 98, reviderad 2010
Förskolan Smultronet Öland Glömminge

 

Centralt i arbetet är en god föräldrakontakt, vilken är en förutsättning för att barnen ska uppleva ett sammanhang mellan hem och förskola. Föräldrar och andra närstående till barnen ses som naturliga och välkomna inslag i de dagliga aktiviteterna. Utvecklingssamtal sker en gång per termin eller efter behov och önskemål.

Att leva i samklang med sig själv, naturen och sin omvärld sätts stort värde på i verksamheten.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Lpfö 98, reviderad 2010

 

 

Förskolan Smultronet Öland Glömminge

 

MAT

All mat som serveras på förskolan är ekologisk, noga genomtänkt och tillagas på gården. Vi erbjuder vegetarisk mat, med tillägg av lakto-ovo. Då vi har egna höns på gården så är det allt som oftast våra egna ägg som används. Vid enklare matlagning är barnen ofta delaktiga.

Under sommarhalvåret och hösten kan vi äta en del grönsaker från våra egna ekologiska odlingar. Vid odlingen som ligger i anslutning till förskolan brukar barnen vara med och hjälpa till som en del av ett hantverk och att lära sig naturens kretslopp.