Personal

På förskolan arbetar utbildad personal, för tillfället två anställda.

Administrativt ansvar har Ulrica Notting.